Vũ Nghịch Càn Khôn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Số chương: 2,142
Lượt xem: 648,772
Tuần này: 621
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số chương: 162
Lượt xem: 59,300
Tuần này: 0
Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 268,746
Tuần này: 21
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,610
Lượt xem: 3,302,634
Tuần này: 508
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 311
Lượt xem: 3,311
Tuần này: 1,507
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 503
Lượt xem: 5,712
Tuần này: 2,145
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 374
Lượt xem: 1,115
Tuần này: 358
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 393
Lượt xem: 521
Tuần này: 183
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 638
Lượt xem: 667
Tuần này: 219
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 467
Lượt xem: 1,651
Tuần này: 635
Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Số chương: 397
Lượt xem: 586
Tuần này: 294
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 288
Lượt xem: 1,657
Tuần này: 699
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Số chương: 950
Lượt xem: 1,686
Tuần này: 434
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,290
Lượt xem: 3,879
Tuần này: 1,209
Cực Phẩm Lão Bà

Cực Phẩm Lão Bà

Số chương: 456
Lượt xem: 1,137
Tuần này: 325
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 1,006
Lượt xem: 968
Tuần này: 252
Âm Dương Sư Dị Giới Du

Âm Dương Sư Dị Giới Du

Số chương: 639
Lượt xem: 1,903
Tuần này: 620
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Số chương: 1,104
Lượt xem: 1,566
Tuần này: 431
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 306
Lượt xem: 1,570
Tuần này: 426
Vĩnh Dạ Quân Vương

Vĩnh Dạ Quân Vương

Số chương: 141
Lượt xem: 374
Tuần này: 132
Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Số chương: 284
Lượt xem: 284
Tuần này: 102
Anh Hùng Giam Ngục

Anh Hùng Giam Ngục

Số chương: 786
Lượt xem: 974
Tuần này: 589
Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Số chương: 306
Lượt xem: 350
Tuần này: 126
Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Số chương: 518
Lượt xem: 553
Tuần này: 211
Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Số chương: 279
Lượt xem: 645
Tuần này: 250
Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Số chương: 236
Lượt xem: 367
Tuần này: 145
Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Số chương: 473
Lượt xem: 566
Tuần này: 247