Vũ Nghịch Càn Khôn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Số chương: 2,142
Lượt xem: 638,308
Tuần này: 2
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số chương: 162
Lượt xem: 55,482
Tuần này: 231
Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 263,159
Tuần này: 66
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,610
Lượt xem: 3,189,792
Tuần này: 2,671
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 311
Lượt xem: 1,894
Tuần này: 872
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 503
Lượt xem: 3,743
Tuần này: 1,435
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 374
Lượt xem: 663
Tuần này: 221
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 393
Lượt xem: 326
Tuần này: 128
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 638
Lượt xem: 356
Tuần này: 134
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 467
Lượt xem: 1,018
Tuần này: 454
Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Số chương: 397
Lượt xem: 343
Tuần này: 157
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 288
Lượt xem: 906
Tuần này: 313
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Số chương: 950
Lượt xem: 1,031
Tuần này: 250
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,290
Lượt xem: 2,408
Tuần này: 647
Cực Phẩm Lão Bà

Cực Phẩm Lão Bà

Số chương: 456
Lượt xem: 628
Tuần này: 216
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 1,006
Lượt xem: 587
Tuần này: 170
Âm Dương Sư Dị Giới Du

Âm Dương Sư Dị Giới Du

Số chương: 639
Lượt xem: 1,151
Tuần này: 389
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Số chương: 1,104
Lượt xem: 927
Tuần này: 298
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 306
Lượt xem: 932
Tuần này: 279
Vĩnh Dạ Quân Vương

Vĩnh Dạ Quân Vương

Số chương: 141
Lượt xem: 232
Tuần này: 80
Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Số chương: 284
Lượt xem: 163
Tuần này: 56
Anh Hùng Giam Ngục

Anh Hùng Giam Ngục

Số chương: 786
Lượt xem: 341
Tuần này: 124
Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Số chương: 306
Lượt xem: 202
Tuần này: 81
Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Số chương: 518
Lượt xem: 314
Tuần này: 132
Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Số chương: 279
Lượt xem: 366
Tuần này: 140
Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Số chương: 236
Lượt xem: 196
Tuần này: 63
Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Số chương: 473
Lượt xem: 341
Tuần này: 131