Vũ Nghịch Càn Khôn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Số chương: 2,142
Lượt xem: 645,781
Tuần này: 313
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số chương: 162
Lượt xem: 58,764
Tuần này: 13
Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 267,831
Tuần này: 22
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,610
Lượt xem: 3,285,268
Tuần này: 5,311
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 311
Lượt xem: 3,143
Tuần này: 1,436
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 503
Lượt xem: 5,425
Tuần này: 2,025
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 374
Lượt xem: 1,040
Tuần này: 341
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 393
Lượt xem: 490
Tuần này: 171
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 638
Lượt xem: 588
Tuần này: 199
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 467
Lượt xem: 1,530
Tuần này: 598
Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Số chương: 397
Lượt xem: 501
Tuần này: 238
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 288
Lượt xem: 1,486
Tuần này: 614
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Số chương: 950
Lượt xem: 1,565
Tuần này: 395
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,290
Lượt xem: 3,369
Tuần này: 902
Cực Phẩm Lão Bà

Cực Phẩm Lão Bà

Số chương: 456
Lượt xem: 1,058
Tuần này: 298
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 1,006
Lượt xem: 892
Tuần này: 243
Âm Dương Sư Dị Giới Du

Âm Dương Sư Dị Giới Du

Số chương: 639
Lượt xem: 1,814
Tuần này: 596
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Số chương: 1,104
Lượt xem: 1,428
Tuần này: 406
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 306
Lượt xem: 1,393
Tuần này: 345
Vĩnh Dạ Quân Vương

Vĩnh Dạ Quân Vương

Số chương: 141
Lượt xem: 345
Tuần này: 126
Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Số chương: 284
Lượt xem: 264
Tuần này: 96
Anh Hùng Giam Ngục

Anh Hùng Giam Ngục

Số chương: 786
Lượt xem: 564
Tuần này: 210
Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Số chương: 306
Lượt xem: 323
Tuần này: 124
Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Số chương: 518
Lượt xem: 505
Tuần này: 194
Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Số chương: 279
Lượt xem: 596
Tuần này: 241
Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Số chương: 236
Lượt xem: 344
Tuần này: 141
Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Số chương: 473
Lượt xem: 497
Tuần này: 217