MÃNG HOANG KỶ

MÃNG HOANG KỶ

Số chương: 502
Lượt xem: 168,705
Tuần này: 0
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Số chương: 1,380
Lượt xem: 257,511
Tuần này: 5
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số chương: 162
Lượt xem: 49,662
Tuần này: 146
Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 254,722
Tuần này: 185
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,561
Lượt xem: 3,081,579
Tuần này: 1
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 311
Lượt xem: 447
Tuần này: 251
Diệu Thủ Huyền Y

Diệu Thủ Huyền Y

Số chương: 643
Lượt xem: 185
Tuần này: 81
Sơn Thôn Sinh Hoạt Nhâm Tiêu Dao

Sơn Thôn Sinh Hoạt Nhâm Tiêu Dao

Số chương: 645
Lượt xem: 72
Tuần này: 26
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 204
Lượt xem: 186
Tuần này: 98
Âm Dương Sư Dị Giới Du

Âm Dương Sư Dị Giới Du

Số chương: 612
Lượt xem: 116
Tuần này: 41
Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Số chương: 414
Lượt xem: 106
Tuần này: 34
Tam Thái Tử

Tam Thái Tử

Số chương: 625
Lượt xem: 168
Tuần này: 64
Vạn Thú Đồng

Vạn Thú Đồng

Số chương: 277
Lượt xem: 70
Tuần này: 37
Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Động Cửu Thiên

Số chương: 804
Lượt xem: 577
Tuần này: 378
Áo Thuật Thần Tọa

Áo Thuật Thần Tọa

Số chương: 820
Lượt xem: 68
Tuần này: 33
Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Số chương: 935
Lượt xem: 212
Tuần này: 69
Hồng Mông Luyện Thần Đạo

Hồng Mông Luyện Thần Đạo

Số chương: 603
Lượt xem: 73
Tuần này: 31
Ma Thiên Ký - Truyện Dịch

Ma Thiên Ký - Truyện Dịch

Số chương: 203
Lượt xem: 1,411
Tuần này: 1,314
Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Số chương: 330
Lượt xem: 7,492
Tuần này: 3,759
Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

Số chương: 54
Lượt xem: 349
Tuần này: 11
Tam sinh, vong xuyên bất tử

Tam sinh, vong xuyên bất tử

Số chương: 0
Lượt xem: 419
Tuần này: 3
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Số chương: 49
Lượt xem: 1,743
Tuần này: 26
Biên Niên Sử Narnia

Biên Niên Sử Narnia

Số chương: 8
Lượt xem: 372
Tuần này: 1
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Số chương: 20
Lượt xem: 594
Tuần này: 4
Cực Phẩm Thái Tử Phi

Cực Phẩm Thái Tử Phi

Số chương: 73
Lượt xem: 1,551
Tuần này: 0
Phàm Tiên Chi Lữ

Phàm Tiên Chi Lữ

Số chương: 57
Lượt xem: 463
Tuần này: 0
Quyền Bính

Quyền Bính

Số chương: 23
Lượt xem: 364
Tuần này: 35